__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Детски градини

ОДЗ 1 „МИР” – град Мездра с бази:

 • База Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 47 с една яслена група с 27 деца и 5 градински групи. Общо 149 деца;
 • База с. Горна Кремена с една смесена градинска група с 16 деца;
 • База с. Долна Кремена с една смесена градинска група с 13 деца;
 • База с. Типченица с една смесена градинска група с 12 деца.

Официален сайт на ОДЗ 1 "МИР" – град Мездра

ОДЗ 2 „Слънчице” – град Мездра с бази:

 • База Мездра, ул. „Дунав” № 1 с една яслена група с 22 деца и 4 градински групи. Общо 109 деца;
 • База с. Дърманци с една смесена градинска група с 18 деца.

Официален сайт на ОДЗ 2 „Слънчице” – град Мездра

ЦДГ №1 – град Мездра с бази:

 • База Мездра, ул. „Паисий” № 2 с 3 градински групи с 76 деца;
 • База Мездра, ул. „Христо Ботев” № 4 с две градински групи с 34 деца;
 • База с. Брусен, ул. „Цолич” №1 с една смесена градинска група с 20 деца;
 • База с. Боденец с една смесена градинска група с 15 деца;
 • База с Върбешница с една смесена градинска група с 15 деца.
 •  

Официален сайт на ЦДГ №1 – град Мездра

ЦДГ №2 – град Мездра с бази:

 • База Мездра, ул. „Георги Кирков” № 2 с 4 градински групи с 97 деца;
 • База с. Моравица с една смесена градинска група с 17 деца.

ОДЗ  - село Зверино с бази:

 • База с. Зверино, ул. „Чавдар” № 3 с една яслена група с 15 деца и 2 градински групи. Общо 55 деца.
 • База с. Игнатица, ул. „Рила” № 7 с една смесена градинска група с 11 деца;
 • База с. Оселна, ул. „Георги Димитров”  № 57 с една смесена градинска група с 15 деца.

Общо на територията на Община Мездра работят 5 предучилищни детски заведения с 3 яслени групи и 30 градински групи, в които се обучават общо 672 деца.