__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Финанси


2018 година


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.

Презентация за публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.


2017 година

Бюджет 2017:

Бюджет на Община Мездра за 2017 г., 07.02.2017 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2017 г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2017 г., 13.02.2017 г.

Период 01.01 – 28.02.2017 г., 13.03.2017 г.

Период 01.01 – 31.03.2017 г., 10.04.2017 г.

Период 01.01 – 30.04.2017 г., 15.05.2017 г.

Период 01.01 – 31.05.2017 г., 12.06.2017 г.

Период 01.01 – 30.06.2017 г., 10.07.2017 г.

Период 01.01 – 31.07.2017 г., 09.08.2017 г.

Период 01.01 – 31.08.2017 г., 11.09.2017 г.

Период 01.01 – 30.09.2017 г., 16.10.2017 г.

Период 01.01 – 31.10.2017 г., 13.11.2017 г.

Период 01.01 – 30.11.2017 г., 15.12.2017 г.

Период 01.01 – 31.12.2017 г., 15.01.2018 г.


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2017 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г.

Презентация от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Брошура от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.


Бюджетен календар 2017 г.


Годишен финансов отчет за 2016 година

Одитно становище на Сметна палата


Банкови сметки на Община Мездра:

IBAN


АРХИВ по години: