__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Финанси


2018 година


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми


Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2018 г.

Бюджет на Община Мездра за 2018 г., 02.02.2018 г.

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.

Презентация за публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.


Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2018 г., 15.02.2018 г.

Период 01.01 – 28.02.2018 г., 19.03.2018 г.

Период 01.01 – 31.03.2018 г., 13.04.2018 г.

Период 01.01 – 30.04.2018 г., 18.05.2018 г.

Период 01.01 – 31.05.2018 г., 13.06.2018 г.

Период 01.01 – 30.06.2018 г., 15.07.2018 г.


Годишен финансов отчет за 2017 година

Одитно становище на Сметна палата


Банкови сметки на Община Мездра:

IBAN


АРХИВ по години: