__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Финанси


2017 година

Бюджет 2017:

Бюджет на Община Мездра за 2017 г., 07.02.2017 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2017 г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2017 г., 13.02.2017 г.

Период 01.01 – 28.02.2017 г., 13.03.2017 г.

Период 01.01 – 31.03.2017 г., 10.04.2017 г.

Период 01.01 – 30.04.2017 г., 15.05.2017 г.

Период 01.01 – 31.05.2017 г., 12.06.2017 г.

Период 01.01 – 30.06.2017 г., 10.07.2017 г.

Период 01.01 – 31.07.2017 г., 09.08.2017 г.

Период 01.01 – 31.08.2017 г., 11.09.2017 г.

Период 01.01 – 30.09.2017 г., 16.10.2017 г.

Период 01.01 – 31.10.2017 г., 13.11.2017 г.


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2017 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г.

Презентация от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.

Брошура от публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2017 г.


Бюджетен календар 2017 г.


2016 година

Бюджет 2016:

Бюджет на Община Мездра за 2016 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2016 г.

Отчети:

Баланс на Община Мездра за 2016 г.

Отчет за приходи и разходи за 2016 г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2016 г.

Период 01.01 – 29.02.2016 г.

Период 01.01 – 31.03.2016 г.

Период 01.01 – 30.04.2016 г.

Период 01.01 – 31.05.2016 г.

Период 01.01 – 30.06.2016 г.

Период 01.01 – 31.07.2016 г.

Период 01.01 – 31.08.2016 г.

Период 01.01 – 30.09.2016 г.

Период 01.01 – 31.10.2016 г.

Период 01.01 – 30.11.2016 г.

Период 01.01 – 31.12.2016 г.


Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2015 година


Проект на Бюджет на Община Мездра за 2016 г.

Рамка на Бюджет на Община Мездра за 2016 г.


Годишен финансов отчет за 2015 година

Одитно становище на Сметна палата

Решение на Общински съвет Мездра за приемане на Годишен финансов отчет за 2015 година


2015 година

Бюджет 2015:

Бюджет на Община Мездра за 2015 г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2015 г.

Период 01.01 – 28.02.2015 г.

Период 01.01 – 31.03.2015 г.

Период 01.01 – 30.04.2015 г.

Период 01.01 – 31.05.2015 г.

Период 01.01 – 30.06.2015 г.

Период 01.01 – 31.07.2015 г.

Период 01.01 – 31.08.2015 г.

Период 01.01 – 30.09.2015 г.

Период 01.01 – 31.10.2015 г.

Период 01.01 – 30.11.2015 г.

Период 01.01 – 31.12.2015 г.

Проект на Бюджет 2015

Проект на Бюджет 2015


2014 година

Бюджет 2014:

Бюджет на Община Мездра за 2014 г.

Отчети:

Месечен касов отчет – Януари 2014

Месечен касов отчет – Февруари 2014

Месечен касов отчет – Март 2014

Месечен касов отчет – Април 2014

Месечен касов отчет – Май 2014

Месечен касов отчет – Юни 2014

Месечен касов отчет – Юли 2014

Месечен касов отчет – Август 2014

Месечен касов отчет – Септември 2014

Месечен касов отчет – Октомври 2014

Месечен касов отчет – Ноември 2014

Месечен касов отчет – Декември 2014

Проект на Бюджет 2014

Проект на Бюджет 2014

Отчет за Годишно изпълнение на Бюджет 2013:

Месечен касов отчет – Декември 2013

Годишен финансов отчет за 2013 година

Одитно становище на Сметна палата

Месечен касов отчет – ИБСФ – КСФ,Декември 2013

Месечен касов отчет – Чужди средства, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 40, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 12, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 11, Декември 2013

Месечен касов отчет – ИБСФ код 10, Декември 2013


2013 година

Годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2012

Брошура Публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2012

Бюджет 2013

Брошура Публично обсъждане на Бюджет 2013


2012 година

Бюджет 2012

Отчет Бюджет 2011


2011 година

Бюджет 2011

Отчет Бюджет 2010

Годишен финансов отчет


Банкови сметки на Община Мездра:

IBAN