__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________


Списък на Фирмите в община Мездра


Ф И Р М ИОвергаз Запад АД

Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул. Янко Сакъзов 19 Тел.0910/91 619

В края на септември 2009 година официално стана факт вливането на дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в западна България – „Монтанагаз” АД, „Газоснабдяване Враца” ЕАД (Мездра) и „Кожухгаз” АД (Петрич) – в „Овергаз Запад” АД. Овергаз предприе окрупняването на дъщерните си фирми, за да постигне по- ефективно административно управление, да се намали цената на услугата газификация, да се повиши ефективността на работния процес, както и да се създадат условия за по-ниски цени за крайните потребители на синьо гориво. Към месец септември 2009 г. дължината на изградената до момента газоразпределителна мрежа в град Мездра е 26 км.Газифицираните битови потребители в града са 842, а стопанските(фирми и обществено- административни обекти) са 51. Трасето дава възможност други 2200 домакинства да ползват предимствата на икономичното и екологично гориво.

Начало


НЮТЕКС АД

Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Хр.Ботев” № 90 Тел.0910 /9-22-81…85 факс 0910/71 68 Предмет на дейност: Дружеството произвежда спално бельо – 100% памук. Асортиментът на фабриката обхваща ширини 150, 180, 200 и 240 см- избелени, багрени и щампирани платове тип “Хасе”. Награди и медали: Носител на “Мартеница” на Съюз “Произведено в България”, както и на международни награди за качество и търговски престиж Патенти и сертификати: Притежава сертификат за екологична чистота на продукцията на Оeko-tex Standart 100, издаден в Италия

Начало


ЛЕДЕНИКА И ММ АД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Хр.Ботев” № 96 Тел.0910/ 9-23-75 р.р 9-20-28 факс 0910/7000 телекс 335 44 Предмет на дейност: Производство на пиво, малц, биопродукти, селскостопанска продукция и търговия с тях, в страната и чужбина. Производствена мощност 55-60 милионалитри годишно. Участие в национални и международни изложения и панаири: Международен панаир – Пловдив Награди и медали: 1984 г. – медал с Палма от Мадрид, Испания; 1984 г. – златен медал от Международния панаир Пловдив,1985 г.- златен медал в Лисабон, Португалия 1986 г. медал от “Мондселекцион” Патенти и сертификати:Свидетелство за търговска марка № 36133/05.08.1991 г.

Начало


ХЕМУС- М АД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра,ул.”Хр.Ботев” № 1 тел.0910/ 9 19-9 30-10 факс 0910/ 60-01Предмет на дейност: Добив и обработка на варовикови блокове, изработка на :обработени плочи за облицовка от врачански варовик. фаши, плочи от мрамор, разнокаменни изделия – парапети, блустри, камини, первази, стъпала, корнизи и др. Участие в национални и международни изложения и панаири: 2001 година – Белград, Нюрберг “Стоун Тек” 2001; Верона – “Мармомак”2001,2002; София “Стройко” 2001,2002; Варна “Трите ключа” , 2002 година Патенти и сертификати: Притежава търговска марка “Враца” за облицовъчни плочи,регистрирана на 29.12.1993 г. и издадено свидетелство от патентното ведомство. Системата ISO

Начало


ТЕХКЕРАМИК М ООД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Боденско шосе” №1 Тел.0910/ 9-27-87 факс 0910/ 56 23 Предмет на дейност: Производство и продажба на изделия от техн.керамика в т.ч за металургията, машиностроенето, текстилната и химическата промишленост. Единствен в страната производител на филтри и леякови тръби за металургията, носачи, тръби, панели за изграждане на пещи. Участие в национални и международни изложения и панаири: “МАТЕРИАЛИКА” –Мюнхен; “ ИТМА” – Париж; “СЕРАМИТЕК”-Мюнхен; “ГИФА” – Дюселдорф. Награди и медали:“Автошоу”- Лас Вегас; “Техн.керамика”-Канзас сити. Патенти и сертификати:система ISO

Начало


БАЛКАН ИСКЪР АД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Брусненско шосе”  № 1 Предмет на дейност: производството на продукти от класическото машиностроене -цилиндрични зъбни колела, оси и валове, редуктори, двигателни мостове за кари, вариатори, скоростни кутии и възли за малолитражни автомобили.

Изп. Директор: 0910/92620   Портал: 0910/92537    Секретарка/факс: 0910/92508  

Търговски отдел: 0910/92508    Гл. Счетоводител: 0910/92526

Електронна поща: bk_iskar@abv.bg    Уеб Сайт: http://www.balkan-iskar.biz

Начало


ВАРХИМ ЕООД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” №56 Тел.0910/ 9-34-25 Предмет на дейност: Производство на вар, инертни и други строителни материали, услуги и търговия в страната и чужбина, в основна сфера на дейност – строителни материали и химическа промишленост.

Начало


РИТЛИТЕ 97”АД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” №19 Тел.0910/ 9-24-38 факс 0910/ 9-26-82 е-mail : ritlite_mv@abv.bgПредмет на дейност:Строителство. Фирмата извършва: строително –монтажни работи и ремонти; строителство зад граница; пътно строителство; полагане на хидроизолации; саморазливни подове; производство на варови и бетонови разтвори; производство на голяма гама бетонови изделия; производство на обемни клетки и търговски павилиони. Външнотърговската дейност на фирмата се изразява в: проучване на немския пазар; внос и износ; доставка на рециклирани сметоизвозни автомобили; комунална, транспортна, пътно-строителна и селскостопанска техника. Фирмата произвежда и метални конструкции и изделия от метал. Участие в национални и международни изложения и панаири На традиционното изложение “ЕКСПО” 98, 99,2000 г. Награди и медали: от “ЕКСПО” за професионално представяне на продукцията. Патенти / сертификати: Системата ISO 9001:2000.

Начало


СТРОЙКЕРАМИКА Адрес, телефон и факс: гр.Мездра,”Л.Каравелов”№38 Тел. 0910/ 9-31-22 Факс 31-34 Предмет на дейност: Производство на строителни керамични изделия:

  • Кухи керамични блокове за зидария К-3.85, К-4.5;
  • Тухли глинени кухи нормален формат

Начало


МЕЛНИЦА "ЛАНА МЕЛ" ООД Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Св.Св.кирил и Методий” № 43Тел. 0910/ 9-26-22  История:Основана през 1925 година от Любен Хаджикостов, неколкратно реконструирана и модернизирана , със складова база за зърно. Предмет на дейност: Произвежда млевни продукти-всички видове пшенично и ръжено брашно. Мелницата е с капацитет 3.5 t/ час. Фирмата произвежда още хляб и хлебни изделия. Участие в национални и международни изложения и панаири: В “БУЛЛЕК” Награди и медали: Награда от Съюза на българските мелничари

Начало


КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ  Адрес, телефон и факс: гр.Мездра, ул.”Брусненско шосе” № 1 Тел. 0910/ 9-26-49

Производство и търговия на зъбни колела, оси, валове и резервни части. Търговия с движимо и недвижимо имущество и ценни книжа.

Начало


МАРКОЛАНА БЪЛГАРИЯ ООД – ЗВЕРИНО  Адрес, телефон и факс: С. Зверино, Тел. 092/ 901-903, 092/ 901-904, fax: 092/ 901-902

Предмет на дейност: Производство и търговия с прежда, текстил и облекла, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Начало


SE Bordnetze -Bulgaria ЕООД  Адрес, телефон и факс:Брусенско шосе 13, Тел. и Факс 0910/9-21-81

"Sumitomo Electric Bordnetze – Bulgaria" ЕООД е доставчик на компоненти за международната автомобилна индустрия. В заводите в България се произвеждат кабелни комплекти за различни автомобилни платформи. Едни от най-големите ни клиенти са Фолксваген, Ауди и Шкода.

Начало