__________

__________

__________

EUE14

__________

free fest logo

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Община Мездра

        Към 31.12.2013 г. общият брой на регистрираните безработни в община Мездра е 1521 лица, намаление със 15 лицa или с 0.97 на сто. Равнището на безработица е  16.05 на сто,  при  16.21 за миналия месец ( намаление с 0.16 пункта ).
Структура на регистрираните безработни:
а./ по продължителност на регистрация

 1. до 6 месеца – 614 лица ( 40.4 на сто)
 2. от 6 до 12 месеца – 335 лица ( 22.0 на сто)
 3. над 12 месеца – 572 лица ( 37.6 на сто)

б./ по пол

 1. мъже – 755 лица ( 49.64 на сто)
 2. жени – 766 лица ( 50.36 на сто)

в./ по възраст

 1. до 24 години – 127 лица ( 8.4 на сто)
 2. от 25 до 29 години – 138 лица (  9.1 на сто)
 3. от 30 до 34 години – 159 лица ( 10.4 на сто)
 4. от 35 до 39 години – 143 лица ( 9.4 на сто)
 5. от 40 до 44 години – 165 лица ( 10.8 на сто )
 6. от 45 до 49 години – 180 лица ( 11.8 на сто )
 7. над 50 години – 609 лица ( 40.0 на сто )

г./ по образование

 1. висше образование – 93 лица ( 6.11  на сто)
 2. средно образование – 1016 лица ( 66.80 на сто)
 3. основно образование – 176 лица ( 11.57 на сто )
 4. начално и по-ниско образование – 236 лица ( 15.52 на сто)