__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

 
Секретар на община Мездра
 
Севдалина Джамбазка
Родена на: 02.07.1965 г.  
Образование:

висше – "Държавно управление и администрация" – СА "Димитър А. Ценов" – Свищов ,
"Финанси, банков дело" – ВТУ "Св.Св.Кирил и Методии"

Трудов стаж: 20 години в Общинска администрация – Роман
8 години Секретар на Община Роман
Телефон за връзка: 0910 92521
e-mail: mezdra@mail.bg

Назад