__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Кмет на Община Мездра

01_Genadi Sabkov_Mezdra

 

инж. Генади Събков Събков


 

Роден на: 16.06.1962 г. в гр.Мездра
Образование:

висше – Технически университет – София,
основна специалност Механично уредостроене,
специализирал с СУ "Св. Климент Охридски" "Европейска специализация на местното самоуправление"

Трудов стаж:

10 г. в "Балканкар-Искър"-Мездра
5 мандата като заместник кмет на Община Мездра

Телефон за връзка: 0910 92116
e-mail: mezdra@mail.bg

Назад