__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Констативен акт № 5 от 22.04.2013 г.

SKMBT_22313071807181_0001

SKMBT_22313071807181_0002

SKMBT_22313071807181_0003

SKMBT_22313071807181_0004

SKMBT_22313071807181_0005