__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

„SEBN” – България предприема голямо разширение на производствените си мощности и ще разкрие нови работни места в Мездра

На 15.09.2011 год. в 10,30 часа беше проведена среща от кмета на общината с автомобилния консорциум „SEBN” – България относно бъдещата инвестиция на територията на Община Мездра и ангажиментите на двете страни относно осигуряване на квалифицирана работна ръка, съдействие при преустройството  на помещения и транспортното и битово обслужване на заетите във фирмата.

На 14.09.2011 год. бе подписан договор между представителите на „SEBN” и собствениците на производствените халета за наемане на 7 хил. квадратни метра покрита площ за разширяване производството на компанията.

След реконструкция на помещенията и въвеждането им в действие  в Мездра ще заработят по най-съвременните технологии производствени линии за цялостно ел. оборудване на автомобили.

С въвеждането на новите технологични линии и производствени и обслужващи помещения ще бъдат осигурени 2 хиляди работни места.

 

ИВАН АСПАРУХОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  МЕЗДРА