__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

МБАЛ-Мездра ще получи 80 000 лв. от общинския бюджет

SESIQ

На ноемврийското заседание на ОбС-Мездра бе разгледана докладна записка от управителя на лечебното заведение д-р Илияна Михайлова, касаеща финансово подпомагане на болницата с безлихвен кредит от 150 000 лв. Причините за молбата на д-р Михайлова са покриване на стари задължения към доставчици на лекарства и медицински принадлежности, както и  стабилизиране финансовото състояние на дружеството.

След продължителни дебати , отчитайки неглижирането на общинските болници от държавата, лошото финансово състояние на МБАЛ-Мездра и финансовите възможности на Община Мездра , на гласуване бе подложено предложение за предоставяне на 80 000 лв. безлихвен заем на болницата със срок на погасяване 2 години. За това предложение гласуваха 15 от общинските съветници, един бе „Против“ и един-„Въздържал се“.

През 2017г. болницата вече получи от Общината 77 000 лв. за ремонт на покрив, фасада и асфалтиране на паркинг. Към момента задълженията на МБАЛ-Мездра към общината възлизат на 80 000 лв. – средства, с които Община Мездра е  погасила  текущи разходи на болницата за издръжка.

В проекта за дневен ред на заседанието бе заложено и разглеждането на оздравителния план на дружеството. На д-р Михайлова бе възложено да представи коригирана версия на следващото заседание на ОбС-Мездра през месец януари.  
 
20171130_183848
 
20171130_190654