__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Осигуряват топъл обяд на 60 ученици от ПГ по ММС

PG po MSS

Община Мездра и Българският червен кръст осигуряват топъл обяд на 60 възпитаници на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра. Инициатива ще стартира на 04.12.2017г. и ще се реализира в рамките на 60 дни. Предоставянето на топъл обяд на учениците ще се реализира в партньорство с учебното заведение и Общинския център за социални услуги и дейности.

През учебната 2017/2018 г. в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра се обучават 91 ученици в 5 паралелки – от VIII-XII клас. Голяма част от тях са от различни населени места на Област Враца. 90 % от децата са от социално слаби семейства – многодетни семейства, непълни семейства или с безработни родители. Родителите на друга част от възпитаниците на учебното заведение са в чужбина и децата са отглеждани от своите баби и дядовци. Сред учениците има и сираци.