__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Започва проучване на статуса на населението в Община Мездра

Obshtina_Mezdra_snimka

Започва проучване статуса на живеещите в малките населени места на Община Мездра. То ще се осъществи от 5-членна експертна комисия с председател г-жа Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.

Приемните по селата ще стартират на 06.11.2017г., като в рамките на проучването жителите ще попълват анкетни карти. Обиколката на експертната комисия ще продължи до 30.11.2017г.

Първите села, в които ще се проведе проучването, са Горна Бешовица, Цаконица, Кален, Горна Кремена и Долна Кремена.

На 07.11.2017г. комисията ще посети жителите на селата Очин дол, Елисейна, Зли дол, Зверино, Оселна, Игнатица.

На 08.11.2017г. ще се проведат приемните в селата Руска Бела, Моравица, Крета, Боденец, Крапец и Върбешница.

На 13.11.2017г. ще се осъществи проучването в селата Старо село, Царевец и Брусен, а на 14.11.2017г. – в Ослен Криводол, Лик, Дърманци, Типченица, Люти дол, Люти брод и Ребърково.

След приключване на проучването експертната комисия ще изготви анализ на състоянието на населението в Община Мездра и ще бъдат набелязани индивидуални мерки за справяне с безработицата и оказване на съдействие за справяне със социалните и здравни проблеми на всеки жител.