__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Започва приемът на номинации за „Спортист на 2017г.“ на Община Мездра

sportist na 2016

От 03.11.2017г. започва приемът на номинации за традиционната класация „Спортист на годината” на Община Мездра. В срок до 17.11.2017 г. Управителните съвети на спортните клубове следва да представят в стая 216 на Общинска администрация неограничен брой индивидуални, отборни и треньорски номинации за излъчване на най-добрите десет спортисти, отбор и треньор на 2017 г. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 19.12.2017 г. /вторник/ от 18.00 ч. в ресторант „Родина”.

Общинска администрация напомня, че във връзка с изготвянето на Общинския спортно-туристически календар за 2018г., в срок до 15.12.2017г., спортните клубове следва да внесат заявления в деловодството на Община Мездра с предложения за планираните от клубовете състезания и турнири, които ще се проведат на територията на Общината през 2018 г. Всички прояви ще бъдат отразени в Спортно-туристическия календар за 2018 г.,  съгласно утвърдените Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в спортно-туристическия календар на Община Мездра.

 Състезанията /туристическите прояви/ трябва да бъдат планирани по месеци, място на провеждане, вида на състезанието или проявата, възрастовата група, организатор и дали е отразено в Държавния спортен календар на федерацията, в която членуват. Спортните събития, които ще бъдат предложени за одобрение, следва да бъдат придружени с финансова план-сметка за разходите по организацията им.