__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Община Мездра направи „Първа копка“ по проекта за енергийна ефективност на административната си сграда

Obshtina Mezdra_snimka
 
Община Мездра проведе церемония по „Първа копка“ за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Така официално бе даден старт на строително-монтажните дейности по проекта.
 
Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по процедура № BG16RFOP001, Приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, е на обща стойност 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране.
 
Изпълнител на дейностите по енергийно обновление на сградата е Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД, а строителният надзор ще се осъществята от „Синко –инженеринг“ АД. Срокът за изпълнение на проекта е до 16 март 2018 г.
 
В церемонията по „Първа копка“ участваха кметът на града инж. Генади Събков, Светлана Мицева – ръководител на проекта, инж. Петя Василева – координатор на проекта, общински съветници, медии и други заинтересовани страни. Присъстваха и управителите на двете фирми-изпълнители на енергоспестяващите мерки  - инж. Стефан Попов от „Синко –инженеринг“ АД и Янко Шумков от Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД.
 
В присъствието на гостите и граждани на Мездра кметът на града инж. Генади Събков даде старт на строително-монтажните дейности с разливане на шампанско и символична „Първа копка“. Гостите бяха посрещнати с питка с мед от момичета в национални носии.
 
Сградата не е ремонтирана от 1970 г., когато е строена, каза кметът. И подчерта, че с изпълнението на проекта ще се намалят консумацията и разходите за енергия и емисиите на парникови и вредни газове, което ще подобри качеството на въздуха и цялостната работна среда на служителите в общината.
 
Конкретно, след изпълнението на мерките по проекта, сградата на общинската администрация ще  постигне енергиен клас В. По този начин общият брутен годишен разход на енергия ще се намали с 46,7% до 679 987.00 кWh/у, а емисиите на въгледоред диоксит ще се редуцират с 109,3 тона/год. 
 
_DSC3728
 
_DSC3730