__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Кметът подписа партньорско споразумение

1

Днес в Община Мездра се подписа двустранно партньорско споразумение между кмета на Община Мездра инж. Генади Събков и Даниел Манолео, директор на жандармерията на област Мехединци.

Съвместният проект между двете страни е по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна Ос 3:Безопасен район, Приоритет 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния район.  

Целта на проекта е повишаване на съвместното управление на риска в трансграничния регион. Проектното предложение е преминало одобрение на първа фаза. До 16.10.2017г. кандидатите трябва да представят подробни разработки в съответствие с апликационните форми на програмата.

По проекта се предвижда укрепване на свлачището в с.Игнатица, което се образува през 2006г., както и изграждане на система за ранно оповестяване за извънредни ситуации.

От румънска страна се очакват закупуване на високопроходим автомобил и модернизиране на техниката в жандармерията на област Мехединци. 
 
2
 
3
 
4
 
6
 
7