__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Община Мездра разпространи брошури с правилата за движение на пътни превозни средства с животинска тяга

_DSC3570

Община Мездра разпространи разяснителни материали относно правилата за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Общината. В брошурите е оказано, че водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да направляват животните на  пътя така че,  да не създават пречки и опасности за движението. Задължително е водачите да носят светлоотразителни жилетки и с цел избягване на произшествие да не оставят каруците без надзор в обхвата на  пътя. 

Съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра се забранява движението на каруци, управлявани от лица под 18-годишна възраст; престой и паркиране на ППС с животинска тяга върху тротоари, в паркове, градини и зелени площи, както и движението на превозни средства с животинска тяга,  на което не е поставена  престилка и не са оборудвани с лопатка, кофа и метла за събиране на животинските отпадъци.  
 
Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга се задължават да спазват правилата за движение съгласно Закона за движение по пътищата.    
Контрол по спазване на правилата, регламентирани в Наредба №1, се осъществява от Община Мездра, кметовете и кметските наместници в населените места от Общината и служители на Районно управление „Полиция“-Мездра. Санкциите за нарушения са в размер от 10 до 200лв.