__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Сребърно съкровище в Мездра

1

Керамично гърне със сребърни монети е открито при изкореняването на плодно дърво в Мездра, намиращо се на ул.”Александър Стамболийски № 99”. 182 монети са предадени на Регионален исторически музей – Враца и предстои Министерство на културата да се произнесе и да внесе повече яснота за културно-историческата стойност на находката.

На 17.08.2017г. в Община Мездра е постъпило заявление с вх.№ 94-В-452 с искане за премахване на дървото. Предствавител на отдел „Екология” към Дирекция „Устройство на територията” е извършил проверка. Констатирано е, че на посочения адрес, собственост на Петя и Нели Кръстеви има засадено плодно дърво (джанка) на видима възраст 70 години и височина 7-8 метра. Същото е на обща граница с имот на зявителя Венелин Цолов, до изградена прозирна ограда.

Въз основа на констатираните факти и на основание чл.24, ал.1, ал.2, т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет-Мездра, Общинска екологична инспекция издава предписание в срок до 20.09.2017г. Нели и Петя Кръстеви като собственици на имота, да предприемат едекватни и ефективни мерки  за почистване на имота от буйната растителност, както и да отсекат плодното дърво.

При изпълнение на предписанието, собствениците на имота отрязали плодното дърво. В корените му обаче открили керамично гърне със сребърни монети. 
 
2
 
3
 
4