__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Мобилните екипи за задържане на деца и младежи в системата на образование започнаха работа в Мездра

20170908_100636

Първа работна среща във връзка с Постановление № 373/05.06.2017г. на Министерски съвет /МС/ за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе днес в сградата на общинска администрация. На срещата присъстваха представители на Община Мездра, Регионално управление на образованието-Враца /РУО/, Районно управление „Полиция“-Мездра, Дирекция Социални подпомагане“-Мездра и представители на детски и учебни заведения в общината. Те бяха запознати с разписаните от МС методически указания.
 
На създадените екипи за обхват и определяне на районите на компетентност на територията на община Мездра бяха зададени първите имена и адреси на 10 деца и младежи на възраст от 5г. до 16г., които през учебната 2016/2017г. са отпаднали от системата на образованието. Към момента екипите посещават на място семействата на посочените адреси. След провеждане на разговори с тях, данните и резултатите ще бъдат докладвани в РУО-Враца, МОН и МС. В последствие на екипите ще бъдат зададени други имена и адреси на деца и младежи, които трябва да бъдат върнати в системата на образованието.
 
20170908_101042
 
20170908_100951
 
 
20170908_100859_HDR