__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Два проекта на Община Мездра са одобрени на първи етап

image-0-02-05-37addb0d5402fffda4148cca76440fb6a134560da4eb13cb670a20ecfb0b6c3a-V

Две проектни предложения на Община Мездра по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. бяха одобрени на първи етап от процедурата.

Първият проект е по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ с наименование „Съвместни усилия срещу природни бедствия”/ JEAND/ и касае укрепване на образувало се свлачище на левия склон на дере Керекушко, в северозападната част на в с.Игнатица и обхваща участък от левия склон на пътя за с. Зверино. Свлачището е регистрирано в края на 2006г.  като периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 метра. Надолу по склона то е с дължина 35-40 метра. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето, е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина. 

При последваща активация на свлачището, изградената през 2008г. подпорна стена се е деформирала в участък с дължина 48м., като по пътното платно са отворени пукнатини на скъсване. Склонът е подложен на периодични оводнявания и активация на свлачищни явления, в резултат на които прилежащата инфраструктура е заплашена от разрушения.     
 
Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014  – 2020, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищна среда.“, приоритет 3.5 „Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия.

Второто проектно предложение на Община Мездра, което бе одобрено на първа фаза, бе за проект „Добре дошли в Средновековието“. Той предвижда провеждането на два фестивала за популяризиране на средновековните бит, култура и порядки. Единият ще се провежда в АК “Калето“ в рамките на 4 дни. В него ще вземат участие представители от трансграничния регион. Предвижда се финалът да съдържа презентации и открити уроци по средновековни бойни техники, презентации на средновековни облекла и ритуали, както и на средновековна кухня.
 
В рамките на проекта се предвижда за нуждите на АК“Калето“ да бъдат закупени: автентична българска юрта, използвана от прабългарите за техен дом; средновековни костюми, снаряжение и оръжия за пет различни  типа войни от средновековието; професионална система за представяне, озвучаване и презентиране на събития.

Проектът предвижда и реализиране на Римски фестивал в община Добрословени, Румъния. В рамките на 4 дни се предвиждат презентации и открити уроци на римски военни техники, на римско облекло и римска средновековна кухня. Римският фестивал ще завърши с презентация на двата интегрирани туристически продукта на най-големите туристически борси в България и Румъния. Индикативният бюджет е на стойност 495 000 евро като Община Мездра е водещ партньор по проекта.

Проект „Добре дошли в Средновековието“ цели да подобри използването на природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени като създаде два значими фестивала – средновековен и римски, чрез които по атрактивен начин да се пресъздаде автентичния живот по онова време и същевременно се насърчи съвместната работа в сферата на туризма между двата съседни региона.
 
Инвестиционното намерение ще увеличи популярността на двата трансгранични региона и ще се провеждат устойчиви събития, посредством които ще се повиши посещаемостта на туристическите обекти.

Проектът ще създаде два интегрирани туристически продукта -Средновековен фестивал в Мездра и римски – в Добрословени, и ще промотира двете събития и традициите от средновековието в цялата трансгранична зона.

До 16-ти октомври Община Мездра трябва да внесе детайлизираните проектни предложения.
 
image-0-02-05-a2492a87f8a63adc5b9ac1c757ebe97e35365ffed238e4b20c0c5bad406e0a8b-V
 
 
3
 
 
_DSC0044
 
_DSC9986