__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Ден на траур на територията на Община Мездра в памет на Йото Христов Ахчийски

Със Заповед № 275/19.04.2017 г. кметът на Община Мездра инж. Генади Събков обяви 20 април 2017 г. за траурен ден на територията на Община Мездра в памет на Йото Христов Ахчийски.

Забранява се провеждането на публични тържества и радостни ритуали през целия траурен ден.

Виж Заповед № 275/19.04.2017 г.