__________

__________

__________

EUE14

__________

free fest logo

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Покана за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за Бюджет на Община Мездра за 2015 г.

Представители на местната власт от Косово се запознаха с опита на Община Мездра в местното самоуправление

Представители на местната власт от Република Косово посетиха гр. Мездра в рамките на обучителен проект, финансиран по линия на HELVETAS Swiss Intercooperation – Kosovo. Делегацията включва 20 председатели на общински съвети и кметове на общини от 11 общини в младата балканска държава – Гниляне, Витина, Косовска Каменица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница,

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Областен дискусионен форум „Да имаш обич – правото на детето на права”

По инициатива на Регионалния инспекторат по образование на 18 ноември се проведе Областен дискусионен форум „Да имаш обич – правото на детето на права”. Той се реализира във връзка с 25-годишнината от приемането на Конвенция на ООН за правата на детето.

Целта на дискусията бе да се установят партньорства за защита на детските

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Етнографска изложба „Кърпата в бита на българина”

В навечерието на Деня на християнското семейство и младеж – 21 ноември, в НЧ „Просвета 1925” – Мездра бе подредена Етнографска изложба „Кърпата в бита на българина”. тя включва над 50 различни по вид, предназначение и начин на изработка кърпи: сватбарски кърпи за уруглицата; кърпи за младата булка; кърпи за семейно-битовата обредност и обзавеждането

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА”

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА” – КАТЕГОРИЯ ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА” – КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ

Юбилейна изложба, посветена на100-годишнината от рождението на художника Димитър Македонски

Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на художника Димитър Македонски (1914-1993), организираха Община Мездра, Градската художествена галерия, Кметство Дърманци и НЧ „Подем 1926”. Експозицията, която бе подредена в родното село на твореца – Дърманци, включваше десетина платна – портрети, пейзажи и натюрморти, предимно от фонда на Градската галерия. Вернисажа уважиха

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Покана за изложба на Димитър Македонски – 100 години от рождението на художника

 

Уважаеми почитатели на изобразителното изкуство, 

заповядайте на официалното откриване на

И З Л О Ж Б А,

посветена на 100-годишнината от рождението на родения в с. Дърманци, община Мездра, художник ДИМИТЪР МАКЕДОНСКИ (1914-1993)! 

Организатори на вернисажа са Община Мездра. Градска художествена галерия – Мездра, Кметство Дърманци и Народно читалище “Подем 1926”

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Община Мездра продължава изпълнението на два социални проекта

От 1 февруари догодина ще започне предоставянето на социални услуги в новоизградените три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище по проекта „Моят дом в Мездра”, който се реализира от Община Мездра по ОП „Развитие на човешките ресурси”. В момента текат конкурси за подбор на персонал и на лица за подкрепящи

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ПРАВА

По повод навършването на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето , ОДЗ № 2- гр. Мездра инициира  работна среща на тема: „ Правото на детето на права” с цел обединяване усилията на всички нива на институциите в община Мездра за партньорство при защита на детските права и отговорности за тяхното прилагане.

В

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

ОСТЕОПОРОЗА КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ