__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Kонференция на тема: "Толерантни към себе си, толерантни към другите”

На 20 юли в голямата заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Мездра се проведе конференция на тема: "Толерантни към себе си, толерантни към другите”, във връзка с изпълнението на проект BG06-202 "Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, реализиран от Община Мездра през периода

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Студентска бригада в Мездра

От 18 юли официално бе даден старт на поредната лятна студентска бригада в Мездра. За да подпомогнат действията на Общинско предприятие „Чистота“, както и да направят града ни по-добро и по-красиво място за живот, се записаха 41 студенти, като 26 от тях са девойки.

Заетостта на младежите ще бъде с продължение един месец

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Бъдещето на футболна Мездра

Едва ли е учудващо за някого, ако споменем, че в Мездра освен с преминаващите международни и републикански влакове, можем да се похвалим и с голям брой ярки спортни имена. В леката атлетика, хандбала, шахмата или футбола, Мездра винаги е имала онзи потенциал от спортисти, които винаги са имали жертвоготовност да направят и немислимото, само

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

Изложба по случай 80-годишнината от рождението на Павлин Коцев

След наскоро завършилите мероприятията, свързани с 90-годишнината от рождението на скулптора от Старо село Петко Мичев, Община Мездра започва програмата по отбелязването на 80 години от рождението на един от най-изявените художници на Община Мездра – Павлин Коцев.

Във фоайето на сградата на Общинска администрация – Мездра бяха подредени 6 картини, над 20 рисунки

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Форум на тема „Едно слънце – за всички нас” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”

На 06.07.2016 г. в 10.00 часа в ЦДГ 1 гр. Мездра се проведе форум на тема „Едно слънце – за всички нас” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Покана за обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра

ОБЩИНА  МЕЗДРА
КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра.
Обсъжданията са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Съобщение относно Студентска бригада 2016

Община Мездра, кани всички студенти подали документи за участие в Студентска бригада 2016, на среща, която ще се проведе на 07.07.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Мездра.

Програма за Трети рожден ден на Археологически комплекс ,,Калето” – 02.07.2016 г.

Покана за обучение на екипа и партньорите на МИГ – Мездра

П О К А Н А

               Във връзка с изпьлнение на дейности по проект – подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и тристранен договор № РД 50-157/07.12.2015 г. с МЗХ и ДФЗ – РА, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г.

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА