__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

Кметът на Община Мездра оттегли искова молба във връзка с управлението на МБАЛ „Христо Ботев“ АД

"Въпреки, че считам изложените от мен съображения в исковата молба за правилни и законосъобразни, и желанието ми да вземаме прецизни решения, като акционери в "МБАЛ – Христо Ботев" АД, не бих искал с действията си да създам евентуални допълнителни затруднения в работата на дружеството. Предвид изявлението на настоящия Изпълнителен директор Светозар Луканов, че си подава

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

СТУДЕНТСКА БРИГАДА 2016г.

Уважаеми студенти,

Община Мездра набира студенти за работа по благоустрояване на общински обекти в гр. Мездра и селата.

Необходими документи:

Заявление по образец;
Ксерокопие на студентска книжка заверена за  учебната 2015/2016год.;
Лична карта.

  Документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите от 22.06.2016г. до 05.07.2016 година.

За информация

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Завърши двадесет и третото издание на Празниците на Искърското дефиле

Двадесет и третото издание на съвместната инициатива на общините Мездра, Своге и Нови Искър, датираща от края на 80-те години на миналия век „Празници на Искърското дефиле“ бе открито с футболен турнир за учениците от училищата в трите общински центъра. Тазгодишното издание на тридневния форум, домакин на който е Община Мездра, ще премине под наслов

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Изтича срока за плащане на първа вноска ДНИ,ТБО и ДМПС

Община Мездра напомня , че съгласно Закона за местните данъци и такси, на   30 юни   изтича срока за  плащане  първа вноска на :
Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, и Данък  върху превозните средства.

Може да платите чрез:

касата на община Мездра / гише 1/ в Информационния център /в брой и чрез ПОС устройство/
по банков път
„Български

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Празници на Искърското дефиле - среща на литераторите от Мездра, Своге и Нови Искър

По традиция, празниците на Искърското дефиле не могат да преминат без културни мероприятия. Тази година Община Мездра организира среща на литераторите от трите града, която се проведе на археологически комплекс „Калето“.

Началото на събитието даде уредникът на комплекса Димитър Павлов, който удостои многократно награждавания литератор Никола Николов с честта да направи опит да „събори“ една от

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Забранява се къпането във водоемите на територията на община Мездра

В изпълнение на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяването на водните площи приета с ПМС №182 от 24.09.1996 г. и обнародвана в ДВ бр. 65 от 31.07.1996г. и доп. в ДВ бр. 68 от 02.08.2013 г. се забранява къпането във водоемите на територията на община Мездра както следва:
Язовири: „Под селото”, „Батон дол” – с.Долна Кремена;

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Празниците на Искърското дефиле започнаха с футболен турнир

Двадесет и третото издание на съвместната инициатива на общините Мездра, Своге и Нови Искър, датираща от края на 80-те години на миналия век „Празници на Искърското дефиле“ бе открито с футболен турнир за учениците от училищата в трите общински центъра. Тазгодишното издание на тридневния форум, домакин на който е Община Мездра, ще премине под наслов

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Покана за информационни срещи за консултиране с местната общност за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра

ОБЩИНА  МЕЗДРА
КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
На информационни срещи за консултиране с местната общност  за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.
 
Срещите  са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Плувно лято 2016

ОБЩИНА   МЕЗДРА

О Р Г А Н И З И Р А

  КУРСОВЕ ПО ПЛУВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1 – 8 КЛАС

НА БАСЕЙН „ДОЛЧЕ ВИТА”  

І смяна – от 27 юни до 8 юли 2016 г.

ІІ смяна – от 11

Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

Програма за провеждане на "Празници на Искърското дефиле" - 15-17 юни 2016 г.